imageimageimageimage

„Dożywotnia” Gwarancja na ręczne narzędzia pneumatyczne firmy Dynabrade (gwarancja na cały okres użytkowania narzędzia) Wszystkie narzędzia ręczne o napędzie pneumatycznym firmy Dynabrade, są przed ich wysłaniem do klientów rygorystycznie kontrolowane i testowane, zarówno pod kątem poprawnego działania oraz wydajności. Jeżeli dane narzędzie Dynabrade podczas normalnej eksploatacji i obsługi, sprawia problemy w zakresie poprawnego działania i/lub zostanie stwierdzona wada narzędzia, Dynabrade daje gwarancje obejmującą wady fabryczne lub wady materiału danego narzędzia, na cały okres jego użytkowania. Po ekspertyzie i przeglądzie wykonanym w fabryce producenta lub w autoryzowanym centrum serwisowym firma Dynabrade potwierdza fakt, iż dane narzędzie uzyskało status narzędzia objętego gwarancją. Jeśli tak, dokonuje wtedy naprawy lub wymienia narzędzie na nowe, nie obciążając klienta żadnymi kosztami. Gwarancja powyższa NIE obejmuje części i produktów zużywających się podczas normalnej eksploatacji narzędzia. Części nie objęte gwarancją to: łożyska, koła dociskowe, łopatki wirnika, regulatory, trzonki zaworów, dźwignie, osłony, pierścienie uszczelniające typu „O”, uszczelki oraz inne części zużywające się w trakcie poprawnej użytkowania narzędzia.

 

Gwarancja Dynabrade obejmuje tylko narzędzia właściwie użytkowane, zgodnie z zaleceniami i instrukcjami producenta, oraz zasadami bezpiecznej eksploatacji. Gwarancja NIE obejmuje przypadków niewłaściwej eksploatacji, niedbalstwa, wypadków lub każdej innej, niefachowej obsługi przez osoby niepowołane, co może mieć wpływ na normalne działanie i osiągi narzędzia. W celu aktywacji gwarancji na cały okres użytkowania narzędzia, klient zobowiązany jest, zarejestrować każde narzędzie na stronie www.dynabrade.com.

Firma Dynabrade nie będzie uznawała gwarancji na cały okres użytkowania w przypadku narzędzi, które nie zostały zarejestrowane. Gwarancja roczna jest uznawana w przypadku wszystkich niezarejestrowanych, przenośnych narzędzi ręcznych o napędzie pneumatycznym. (W krajach europejskich gwarancja na niezarejestrowane narzędzia wynosi dwa lata.) Gwarancja na cały okres użytkowania narzędzi obejmuje wyłącznie przenośne narzędzia ręczne o napędzie pneumatycznym, wyprodukowane w przez firmę Dynabrade. Gwarancja na cały okres użytkowania narzędzi obejmuje wyłącznie pierwszych właścicieli narzędzi. Przekazanie gwarancji osobom trzecim nie jest możliwe.